document

hvad er tycho brahes dage ?

De såkaldte "TYCHO BRAHES DAGE" er som vist hosstående:

Der kan forekomme ændringer i enkelte dage i forskellige oversigter over disse dage. Lad det være slået fast med det samme, at de uheldige dage, der skulle have gyldighed år efter år, intet sted er omtalt i Tychos værker. Langt tilbage i tiden har der verseret sådanne fortegnelser over uheldige dage, og efter Tycho Brahes død er hans navn knyttet til dem.

En bog "Astronomen Tycho Brahes spådomme om årets gode og onde dage, optegnet af ham selv på Uranienborg den 19. nov. 1569 Tilligemed en kort beretning om denne berømte mands fødsel og død" illustrerer utroværdigheden. Tycho Brahe fik først forleningsbrevet til Hven den 23/5 1576, altså flere år efter 1569. Grundstenen blev lagt den 8/8 1576 og Tycho kunne først flytte ind i det nyopførte Uranienborg i slutningen af 1580 !!

Desuden skal der tages hensyn til, at HVIS dagene er fra Tychos tid, er datoerne opstillet efter den julianske kalender. Skal datoerne korrigeres til den gregorianske kalender, der blev indført i Danmark fra år 1700, skal der tillægges ca 14 dage til de anførte datoer !!

Vi kan derfor fastslå, at Tycho Brahe ikke har udarbejdet listen over de uheldige dage, og at disse dage ikke har nogen astrologisk relevans.

Men vi kan så glæde os over, at Tycho Brahes Navn til stadighed mindes, hver gang næsten alt er gået forkert, og at man kalder en sådan dag for en TYCHO BRAHES DAG,

Gilbert Tjørnum

camera

planeterne er for langt væk til at kunne påvirke os ?

En indvending mod astrologien er det tilsyneladende ulogiske i, at planeterne, som er millioner af kilometer borte, skulle have nogen som helst virkning på os små mennesker. Psykologen C.G.Jung har forklaret det på denne måde: "Det faktum, at astrologien ikke desto mindre giver gyldige resultater, beviser, at det ikke er planeternes tilsyneladende stilling, der har betydning. Det er nærmere den tid, som er udmålt og bestemt af vilkårligt benævnte planetpositioner. Tid viser sig derfor at være en strøm af energier af forskellig art og ikke, som vor filosofi normalt ser det, et abstrakt begreb. Omhyggelig undersøgelse af det ubevidste viser os, at der er et besynderligt sammentræf med tiden.

Dette er årsagen til, at man i oldtiden var i stand til at projicere rækken af ubevidst sansede, indre egenskaber ud på tidens astronomiske faktorer. Dette er grundlaget for sammenhængen mellem psykiske fænomener og tidsmæssige faktorer. Der er altså her tale om en direkte forbindelse. Konjunktioner, oppositioner mv. er ikke påvirket det mindste af det faktum, at vi tilfældigvis betegner den første dag i Fiskenes tegn (eller rettere stjernebillede.) som den første dag i Vædderens tegn." Fra: Letters 1, 1906-50 s.138.

Jung´s forklaring betyder, at der er en grundlæggende overensstemmelse mellem verdens fænomener. Ikke blot i deres art og udtryk, men også tidsmæssigt. Derfor kan himmel-legemernes bevægelser, der er grundlaget for vor tidsregning, sammenlignes direkte med psykiske tilstande, der udspiller sig i mennesker på planeten Jorden. Dette svarer ganske til den astrologiske grundsætning fra oldtiden: Som i himlen, således også på jorden.

Fænomenet kaldes af Jung for »synkronicitet«, dvs. en samtidighed, som fungerer på alle tilværelsens planer. Jungs iagttagelser betoner altså navnlig, at fænomenerne udvikler sig eller eksisterer samtidig - og ikke, hvilke faktorer der påvirker hinanden. Derudover påpeger han fænomenernes indbyrdes sammenhæng både på et ydre, objektivt plan og på et indre, subjektivt plan. Man kunne sige: Som i det indre, således også i det ydre.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen Gyldendal 1989

art

hvorfor er jorden centrum i horoskopet ?

For flere hundrede år siden fandt vore store astronomer ud af, at jorden drejer rundt om solen og ikke omvendt. Dette bruges ofte som argument imod astrologien i dag, fordi solen i horoskopet øber rundt om jorden. Men i horoskopet er jorden centrum, da det er her, vi befinder os - og ikke på solen. Var vi født på solen, var det straks noget andet, for så skulle vi opstille et såkaldt heliocentrisk horoskop, dvs. med solen som centrum.

Det er altså ikke et spørgsmål, om solen bevæger sig eller ikke - men om, at Jorden og Solen bevæger sig i forhold til hinanden.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen Gyldendal 1989

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1