document

BIBLIOGRAFI

Komplet oversigt over danske bøger om astrologi, udgivet i perioden.

Opstillet omvendt kronologisk (nyeste først)

Årbøger er ikke medtaget, men findes under periodica

Samleværker med astrologi sammen med clairvoyance, tarot, numerologi etc. er ikke medtaget.

Bibliografien dækker dansk renæssance som tidsperiode

1500-1650

 

Forfatter

Titel

Bibl. data

ADC

Wolf, Jens Lauridsen

Diarum Sive Calendarium ecclesiasticum, politicum et oeconomicum perpetuum

1648, København, Jørgen Holst. 682 s. [gennemset af Longomontanus]

 

Wolf, Jens Lauridsen

Almanak med Prognosticon Astrologicum
 

16?? -1634, København
[den sidste, da Chr.IV i 1634 forbød al udgivelse af prognostica]

 

Helvaderus, Nicolaus
[Niels Heldvad]

Prognosticon Astrologicon ...
 

1634 Kiøbenghaffn, Henrich Waldkirchs Arffvinge
[den sidste, da Heldvad dør i 1634]

 

Warenius, Henrik

Almanak for 1595 med Prognosticon

1595 Rostock

 

Helvaderus, Nicolaus
[Niels Heldvad]

Prognosticon Astrologicon ...
 

1590-1634
[hvert år i hele 44 år udgav Helvad disse populære Prognostica]

 

Versino, Georgio, Johann Hilten og Lactiano Firmiano

Prognostica eller Prophetie om de farlige forandringer i denne Verden

1585 København. Lorentz Benedicht [ny udg. 1586]

 

Mense, Nicolaum

Prognosticon Astrologicum fra det år 1572. varendis indtil det 1588.

1573 København, Lorentz Benedicht [4°]

 

Forfatter

B. Titel [dansk]

Bibl. data

ADC

Helvad, Niels

En smuk ihukommelse om menneskets alder efter de 12 måneder i året afdelt

ca. 1600 [genudg.af Erik Dal. 1960 Odense, Andelsbogtrykkeriet]

 

Benedicht, Lorenz

En Astronomische bescriffuelse: Hvor udi tilkiende giffues Menniskens Natur oc tilbøielighed

1593 København, Lorentz Benedicht , [8°]

 

Flemløse, Peder J.
 

En elementisk og jordisk Astrologia om lufftens Forandring

1591 København. Tycho Brahes tryk

 

Georgium Christo-phorum Dibvadium
[Jørgen Dybvad]

En nyttig Underuissning om den Comet, som dette Aar 1577 in Novembrij først haffuer ladet sig see
[Om Kometers Betydning som Jærtegn i Fordums Dage. Titel på genoptryk 1922]

1578 København. Lorentz Benedicht

 

Brahe, Tycho
[Tyge Brahe]

Om kometen 1577

1578 Uraniborg manuskript
[først udgivet 1986]
 

 

[ukendt]

En Dansk Planetbock ther udi förmellis om de 7 planeters och 12 thekens natur og Complex

1568 København. 64 sider
[genudg. 1686, 1710, 1834 og 1849]

 

Forfatter

C. Titel [latin]

Bibl. data

ADC

Longomontanus, Christen

Disputationes quatuor Astrologicae

1622 Hafniæ [København]
 

 

Brahei, Tychonis
[Tyge Brahe]

Oratio de disciplinis mathematicis
[Tychonis Brahei de Disciplinis Malhematicis, oratio publice recitata in Academia Haffniensi anno 1574]

1610 Hafniæ [København], Waldkirsch. Studio & oprera Conradi Aslaci Bergensis [Cort Aslaksen]
 

 

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Tractatus astrologicus de genetliacorum thematum judiciis, pro singulis nati accidentibus Ex vetustis et optimis quibusque auctoribus industria.

1593 Francofurti, producis Cimbrici collectus [8 vo. 384 pp]

 

Finckius, Thomas
[Thomas Finck]

Horoscopographia, sive de inveniendo stellarum situ Astrologia.

1591, Slesvici [Slesvig], Sumptibus Ranzovianis typis Nicolai Wegener
4 to. Tertio Ed. [8°, 320 pp]

 

Cimbrum, Eliam Olai
[Morsing, Elias Olsen]

Diarium astrologicum et metheorologicum anni a nato Christo 1586 et De cometa quodam rotundo omnique cauda destituto.

1586 [Hven] : Excusum in officina Uraniburgica
 

 

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Horoscopographia, continens fabricam cardinum coelestium ad quodvis datum tempus et viam deductionis Ptolemaicam

1585 Strassbourg

 

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Catalogus Imperatorum, regum ac virorum illustrium, qui artem astrologicam amarunt.

1584 Leipziæ [Leipzig]
Secundo Ed. [4to]

 

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Catalogus Imperatorum regum ac Principum qui Astrologicam

1580 Antwerp
 

 

Brahe, Tycho
[Tyge Brahe]

De Stella Nova
[De nova et nullius aevi prius visa stella ... anni 1572]

1573 København, Lorentz Benedicht
 

 

Pratensis, Iohannes Philippus

Prognosticon Astrologicum super Revolutiones Planetarum Syzygias ad annum 1566

1566 Ad Magistratum Laurentium Bartholinum, Episcopum Aarhusiensem. Lorentz Benedicht

 

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1