Formandens beretning
2015

GF i Astrologisk Museumsforening
den 17. april 2015
Astrologihuset

 

 

Museet har fortsat udviklingen fra de seneste par år.

1. Museum Astrologicum
Det mest markante, der er sket i løbet af året 2014 er stiftelsen af Museets eget forlag, Museum Astrologicum. Det blev stiftet på baggrund af erfaringerne med bogudgivelsen 'ARVELIGHED' af Paul Choisnard tilbage i 2013. Der viste sig at være et marked for sådan en nicheudgivelse og alle udgifter blev betalt af salget. Der blev tilmed et beskedent overskud til Museet.

Museum Astrologicum har i 2014 udgivet tre bøger, som indleder to markante serier. Dels udgivelsen af pionerskrifter inden for anvendt astrologi. Dels udgivelser inden for dokumentation og forskning.

DANSK ASTROLOGIS HISTORIE er den første bog, og den er resultat af Museets forskning med biografier af danske astrologer samt dokumentation af den astrologiske udvikling i moderne tid. Alt publiceret løbende som artikler i Museets tidsskrift 'Sophie', så man kunne kalde denne bog for 'Sophie-bogen'.

ASTROLOGI OG SYMBOLIK er den anden bog, og den har været noget nær umulig at opdrive. Museet fik den doneret i fotokopi. Det er den første dansksprogede bog, udgivet siden renæssancen, skrevet af en dansk astrolog, Ove Rosmon. Beslutningen blev taget, at Museet fik ocr-læst og layoutet denne bog til genudgivelse og dokumentation af moderne dansk astrologis begyndelse.

tASTROLOGISK FILOSOFI er den tredje bog, og den er resultatet af Museets forskning i de astrologiske begreber, der ligger bag tydningsprocessen. Resultatet har løbede været publiceret i Museets tidsskrift for dokumentation og forskning, Cornelius, der udkom 2003-10. Man kunne kalde denne bog for 'Cornelius-bogen'. Den blev afleveret til trykker medio december, men udkom først i begyndelsen af januar 2015.

2. Fondstøtte
Forlaget opnåede støtte fra Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed til endnu en udgivelse, som ventes færdiggjort i 2015, indbundet i samme udstyr som 'historiebogen':

ASTROLOGIENS IDÉHISTORIE forfattet af Lars Steen Larsen, Erik Michael og Per Kjærgaard Rasmussen. Den er ganske enestående herhjemme og udkom for tyve år siden under titlen 'Astrologiens Idé'. Den udgives her som en udvidet og gennemrevideret genudgivelse, der vil være med til at definere astrologien i den offentlige bevidsthed.

3. Museets autoritet
Som forudsat i Museets formålsparagraf, så bibringer forlagets udgivelser offentligheden "et dokumenteret kendskab til både det astrologiske fagområde, dets historiske baggrund og dets samfundsmæssige betydning." Bøgerne findes således på over et halvt hundrede biblioteker landet over og er med til at forme offentlighedens opfattelse af, hvad astrologi er og kan bruges til.

Museet er på denne måde ved at etablere sin autoritet som forsknings- og videncenter for dansk astrologi. Om Museet har kapacitet til også at dække det nordiske område står hen i det uvisse. Måske ville det være bedre om nationale videncentre varetog dette i de øvrige nordiske lande.

Claus Herskind Houlberg
formand

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1