Formandens beretning
2015

GF i Astrologisk Museumsforening
den 17. april 2015
Astrologihuset

 

 

Museet har fortsat de gode takter fra sidste år og har fået taget et markant nyt initiativ.

1. Bogudgivelse

For første gang i Museets levetid har vi nu udgivet en bog selv. Da dette er et ganske nyt initiativ er det sket i kommission hos Forlaget Haristios, som er Astrologisk Akademis forlag. Hvis udgivelsen bliver en succes, kan Museet overveje at starte eget forlag.

Det handler om bogen 'Arvelighed i nyt astrologisk lys' af den franske pioner Paul Choinard. Dels er det den første bog på dansk om slægts-astrologi. Dels er det den første seriøse franske bog om astrologi på dansk. Bogen blev forfattet i 1903 og er en af de (på dansk) glemte klassikere.

Tanken er hen over de næste år at oversætte og udgive flere af disse herhjemme glemte klassikere. Oversættelsen er sket ved astrolog Leena Wåle, der også er cand.mag. i fransk.

2. Fondstøtte

Endnu en bog fra Museet er under forberedelse og udgives i kommission hos Forlaget Haristios. Den bliver i firfarvetryk og derfor for bekostelig for Museet at udgive. Den handler om dansk astrologis moderne historie, hvilket vil sige i det 20. århundrede.

Heldigvis har vi opnået 10.000 kr i støtte til udgivelsen fra Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed, således at Museet nu har økonomi til udgivelsen. Bogen skulle have været klar til tryk i februar, men færdiggørelsen har måttet udskydes til sommeren.

3. Bogsamlingen

I løbet af året er der kommet fuldt styr på bogsamlingen. Den er nu opstillet alfabetisk inden for hver emnegruppe, og der er kommet nogenlunde bund i registrering af bogdonationerne. Dermed er forvandlingen af Museets bibliotek bragt til ende.

4. Museumbutikken

Planerne om at starte egen netbutik for Museet blev standset i sidste øjeblik og er nu skrinlagt på ubestemt tid. Staben var simpelthen for usikker på, om netbutikken kunne hvile i sig selv uden at blive en økonomisk belastning. Netsalget sker derfor fortsat via Astrologihusets netbutik, som er astroshop.dk

5. Sophie

Museets medlemsblad, SOPHIE, er i 2013 udkommet med i alt 6 numre (nr. 48-54) med artikler om den fortsatte udforskning af dansk astrologis historie.

 

Alt i alt har 2013 været et produktivt og konstruktivt år for Museet og denne tendens ser ud til at fortsætte i det kommende år. Tak til alle involverede for indsatsen.

Claus Houlberg
formand

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1