document

hvad tegn er jeg født i – hvis jeg er født en dag, hvor tegnene skifter ?

Hen over en periode på

Har du også undret dig

Et døgn er ikke på

Dette laver naturligvis ravage i

Ugebladene gør det nemme for

Husk derfor at tjekke, hvilket

 

Husk : Når du én

Bemærk, at tidspunktet for et

Hvis du er i tvivl

Karl Aage Jensen

camera

hvordan finder jeg mit rigtige fødselstidspunkt ?

Du henvender dig på landsarkivet for den landsdel, du er født i. der er fire arkiver for landsdelene plus et særligt arkiv for Rigshospitalet.

Fødselstidspunkter bliver noteret af alle landets hospitaler, fødeklinikker og jordemødre i såkaldte jordemoderprotokoller.
.
Protokollerne er siden midten af 1800-tallet blevet opbevaret på de fire landsarkiver, der alle hører under Statens Arkiver. Dertil kommer det grønlandske arkiv i Nuuk.

Oplysningerne i protokollerne er fortrolige, og man kan derfor kun få oplyst sine egne data.
..
Forældelsesfristen på beskyttelse af fortrolige oplysninger i Statens Arkiver er 80 år. Der kan dog søges om dispensation, men den gives sjældent ved oplysninger om enkeltpersoner.


landsarkiver
 

art

hvorfor er der nye datoer på stjernetegnene ?

Der har været en del fremme i pressen om, at mange mennesker har skiftet stjernetegn i forbindelse med årtusindskiftet. Dette er faktisk ikke helt korrekt. Sagen er, at astrologen Christian Borup beregnede nye og mere optimale skæringsdatoer med et nyudviklet computerprogram. Disse nye datoer er ved årsskiftet blevet taget i brug i månedsbladet 'Stjernerne' - samt i frokostbladene 'BT' og 'EkstraBladet'.

Den astronomiske årsag til justeringen er en tidsmæssig unøjagtighed, der skyldes vores kalendersystems konstruktion og som ophober sig ganske langsomt i årenes løb. Kort fortalt drejer det sig om, at et døgn ikke er på nøjagtigt 24 timer. Det rettes der så delvis op på via skuddagene, hvor der sættes en hel ekstra dag ind i kalenderen hvert fjerde år.

Men denne justering er ikke nok, så ved hvert århundredeskifte sker en yderligere justering ved at skuddagen annulleres. Men heller ikke denne justering er helt nøjagtig, så ved hvert fjerde århundredeskifte annullereres skuddagen ikke alligevel ... og sådan bliver astronomerne ved med at rykke på datoerne, så vores kalender passer.

Dertil kommer en praktisk årsag. De datoer, hvor et tegn skifter til et andet tegn, vil altid blot være gennemsnitsdatoer. Den nøjagtige dato afhænger helt af, hvornår det enkelte menneske er født på døgnet. Du kan derfor altid regne med, at DIT HOROSKOP er fuldstændig korrekt, hvis du har fået det lagt hos en professionel astrolog. Er du i tvivl, kan du ringe til DEN LEVENDE ASTROLOGILINIE på 90 13 21 11. Her kan man på kort tid fortælle dig, hvilket tegn du er født i, og hvor du f.eks. har din Ascendant. Her har du også mulighed for at få svar på andre spørgsmål i forbindelse med dit horoskop.

Er du født, hvor et tegn skifter ?

Har du undret dig over, at tidspunktet for, hvornår et tegn slutter, og et andet begynder, kan variere med en dag?

Hen over en periode på 4 år kan datoen for et tegnskifte variere med op til en dag. Hvorfor nu det?

Et døgn er ikke på nøjagtig 24 timer. Det resulterer i en unøjagtighed i vores kalender, som der kompenseres for ved hjælp af skudår hvert fjerde år, hvor vi får en ekstra dag - den 29. februar. Og her har vi grunden til det hele, for hele kalenderen forskydes så med et helt døgn.

Hvis du er født på grænsen mellem to tegn, har du lidt af hvert tegn i din personlighed. Dog mest af det tegn, som Solen er på VEJ IND I, det vil sige det sidste af de to tegn. Men teknisk set kan man kun være født i ét tegn.

Ugebladene gør det nemmere for sig selv ved at regne gennemsnitsdatoen ud og så bare køre med den hele tiden.

Det laver naturligvis ravage i tegnskiftene, især i året lige før et skudår. Dagen efter den ekstra dag er det hele forskudt med et helt døgn! Husk derfor at tjekke, hvilket år du er født, før du bliver forvirret over, at der i et ugeblad for i år står en anden dato. Dit fødselshoroskop ændrer sig nemlig aldrig. Når du én gang fået stillet dit horoskop, kan du trygt regne med, at sådan vil det altid være.

Bemærk, at tidspunktet for et tegnskifte kan være alle tidspunkter i løbet af den pågældende dag. Det er simpelthen det tidspunkt, hvor Solen går ind i et nyt tegn, og det kan fx ske den 20.4.01 kl. 16.27.39.

 

Karl Aage Jensen

 

.

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1