document

kan alle lære astrologi ?

Enhver, der er i besiddelse af fantasi og tålmodighed, kan lære astrologi.

At beregne og opstille et horoskop vil de fleste ret hurtigt kunne lære sig - evt. ud fra en bog. For mange vil det dog være en fordel at tage et kursus. Det kræver til gengæld flere års studier samt en god portion flid og tålmodighed at lære at tyde et horoskop. Hvis man skal komme så vidt, at man kan rådgive andre mennesker, er det en betingelse, at man er i besiddelse af en god intuition og psykologisk indsigt.

Man ser derfor ofte i praksis, at de mennesker, som vedvarende beskæftiger sig med astrologi, har en god portion menneskelig erfaring fra deres eget liv. Det gælder for astrologien som for alle andre fag, at professionel udøvelse kræver et vist mål af talent ud over den faglige viden og kunnen. Det kan sammenlignes med at spille på et instrument. Alle kan lære at spille på guitar, men at spille som Andrés Segovia - det kræver noget ganske særligt.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

camera

er astrologi en videnskab ?

Følelsesladede diskussioner om astrologi er meget hyppige, fordi der endnu er så få mennesker, som har en reel viden om faget. Forhåbentlig vil dette billede ændre sig i de kommende år, hvor interessen for astrologi synes at være stigende. Af og til hører man mennesker afvise astrologien som det rene tankespind.

Men indtil videre har astrologer taget disse afvisninger ganske roligt, da de altid gives af folk, der ikke har gjort sig et mindstemål af ulejlighed for at sætte sig ind i emnet, inden de udtaler sig. Alle, som til dato har søgt at trænge ind i astrologiens mysterier, har fundet, at den er brugbar. Man kan her citere Isaac Newton, den engelske fysiker, der i Videnskabernes Selskab engang tilbageviste en kritik af astrologien med ordene:

»Min Herre, jeg har studeret dette emne
- det har De ikke!«.

 

Videnskab, kunst eller visdomslære ?

Astrologien er ikke en naturvidenskab, men en videnskabsfilosofi, der bygger på grundsætningen »Som foroven, således også forneden«. Der findes adskillige astrologiske områder, blandt andet psykologisk astrologi, som ikke kan eftervises videnskabeligt, men alene med psykologiske metoder.

Der findes uhyre få rent videnskabelige arbejder om emnet, men astrologien har bevist sin værdi i praksis. I øvrigt kan astrologien defineres som både en kunstart, en videnstradition og en visdomsvej. I sin udøvelse er horoskoptydning en vanskelig kunst, der indebærer både humanistiske og tekniske kundskaber - ganske som f.eks. lægefaget og arkitektfaget. Disse fag arbejder med fysiske teknikker, der skal anvendes under hensyntagen til det enkelte menneskes behov.

Derfor taler man også om "lægekunst" til forskel for f.eks. lægevidenskab. I astrologien er de astronomiske beregninger den tekniske del, som af astrologen tydes under hensyntagen til den enkelte klients situation. Astrologien betegnes også som en videnstradition, da der endnu er så få rent videnskabelige arbejder på området. Endelig betegnes astrologien som en visdomsvej, i og med at formålet er at sætte mennesker i stand til at finde mening og hensigt med deres liv.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

art

generne bestemmer

Arv, miljø eller stjerner ?

Et argument, som mange fremfører imod astrologien, er, at den biologiske lære om arv og miljø er en bedre forklaringsmodel end astrologien. Disse to modeller udelukker dog ikke hinanden, men kunne faktisk med fordel supplere hinanden. Vi har her at gøre med to forskellige beskrivelser af den samme virkelighed.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1