Formandens beretning
2013

GF i Astrologisk Museumsforening
den 5. april 2013
Astrologihuset

 

Museet gør ikke meget væsen af sig udadtil for tiden, men indadtil er der sket en hel del i 2012. Der er navnlig fire områder, der har været iøjnefaldende. Dels skabene i X-rummet, dels bogsamlingen, dels tidsskriftsamlingen og endelig udstillingen.

1. Skabe i X-rummet

Der er tilføjet en ny sektion med skabe i X-rummet, så vi nu har i alt tre skabs-sektioner. Da året begyndte havde vi bogsamlingen i hele den lange væg med vitrineskabe. Dertil vitrineskabe på den kortere væg mod receptionen; skabe hvis indhold endnu ikke havde fundet sin form.

Sidst i april blev der sat en række lave skabe op med almindelige låger for, så der blev plads til ringbind og andre ting, som ikke pynter i vitrineskabene. Desuden kunne mere fra kælderen få plads i x-rummet. Så der blev slæbt godt.

2. Bogsamlingen

Gilbert Tjørnums store bogsamling er nu blevet registreret og sat ind, hvilket har været et vældigt arbejde. Den proces er nu tilendebragt.

En ny proces med at overgå fra alfabetisk opstilling til opstilling efter emne har medført, at hele bogsamlingens ca 2000 bind blevet gået efter. Processen falder i tre faser: Først en emneklassificering med ADC-systemet, dvs stempling og indskrivning af ADC-nummer. Denne fase blev fuldført i 2012.

Dernæst en indføring af disse numre for hver bog i edb-kataloget (Bento), som er tilendebragt i april 2013. Endelig en rygmærkning af samtlige bind og opstilling efter ADC-numrene, en fase der forventes fuldendt i 2013.

3. Tidsskrift-samlingen

Vitrineskabene mod receptionen blev i løbet af året opdelt i to sektioner. En øvre sektion til udstilling, og en nedre sektion til tidsskrifter.

Alle 34 danske tidsskrifter blev derpå opstillet i kassetter med tydelig mærkning. Desuden blev alle indbundne udgaver af tidsskrifter samlet her også.

Til mærkningen anskaffede Museet en rulle gode mærkesedler. Disse kunne udskrives på Akademiets labelprinter, som Museet fik lov at låne. Dermed blev mærkning af tidsskrifterne ensartet og giver nu et roligt indtryk på trods af mange farver og formater. Bortseet fra nogle småtterier er denne proces også tilendebragt. Alle udenlandske tidsskrifter blev i samme arbejdsgang anbragt i de hvide kasser i bunden af bogsamlingens skabe, ligeledes mærkede med labels.

Et større arbejde med at skabe et arkiv for tidsskriftartikler er undervejs, men vil formentlig tage en del år endnu at fuldføre. Det foreløbige resultat er tilgængeligt på hjemmesiden i form af bibliografier.

4. Udstillingen

Den øvre sektion af vitrineskabene mod receptionen er nu bereget til udstilling, således at den ikke skal kæmpe med de øvrige samlinger om plads. Her kan vigtige genstande nu finde deres naturlige plads.

Blot henstår der et større arbejde med at få registreret, fotograferet og katalogiseret disse genstande, således at alle genstande i Museet med tiden vil være søgbare på edb.

.

Ud over dise tiltag
er museets informationsblad, SOPHIE, udkommet med i alt 6 numre (nr. 39-44) med artikler om den fortsatte udforskning af dansk astrologis historie.

Nummer 42 indeholdt desuden en vision for Museets fremtid, hvor al dokumentation og forskning arbejder hen mod at få en akademisk standard og med årene måske også opnå en akademisk status en art, måske i tilknytning til et eksisterende fakultet.

Alt i alt har 2012 været et produktivt og konstruktivt år for Museet og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2013. Tak til alle involverede for indsatsen.

Claus Houlberg
formand

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1