Formandens beretning
2016

GF i Astrologisk Museumsforening
den 15. april 2016
Astrologihuset

 

 

Først tak til alle for endnu et år med arbejdet i Astrologisk Museumsforening. Det er mit første år som formand. Jeg har ganske vist i en periode været fungerende formand efter Gilberts bortgang. Derefter blev Claus Houlberg valgt som formand, men han valgte at træde tilbage i 2015. Jeg begyndte formandsperioden med at forslå et par aktiviteter for at gøre museet mere kendt i offentligheden, men det stod hurtigt klart, at der ikke var arbejdsmæssige ressourcer til gennemførelse af et sådant projekt. Vi har simpelthen for få hænder.

Til gengæld er Claus i den grad trådt i karakter med især bogudgivelserne. Den vigtigste aktivitet i 2015 var starten på udgivelsen af en række fagastrologiske bøger af vigtighed for det astrologiske fag i Danmark. Her udkom sidste år Sven F.F. Svenssons ”Astrologien videnskabeligt belyst”. 2016 er begyndt med en lavine af bøger, set i forhold til den udgivelsesmæssige tørke, der har været, hvad angår astrologibøger, i det seneste årti, hvor Claus Houlbergs undervisningsserie har lyst op på himlen som noget af det eneste, der blev udgivet. Vi glæder os til de næste udgivelser, og vil her kaste et blik på Museum Astrologicum, hvor jeg tager udgangspunkt i Claus Houlbergs artikel fra det seneste nummer af Sophie (nummer 58).

Ideen til forlaget kan på en måde dateres tilbage til museets stiftelse. Hvor det var Claus ́ klare idé at skaffe dokumentation og at publicere. Efter 4 år så museets tidsskrift Sophie dagens lys, og nedskrivningen af dansk astrologis historie kunne tage sin begyndelse. Denne aktivitet kører stadig som et stykke astrologisk samtidshistorie. Nedskrivningsprocessen kulminerede med udgivelsen af værket ”Dansk Astrologis Historie” på det dengang nystiftede forlag Museum Astrologicum.

Begyndelsen kom dog reelt allerede i slutningen af 2014 med udgivelsen af Paul Choisnards bog om arvelighedsastrologi, oversat af Leena Wåle. Det er første gang i de næsten 100 år, vi har haft den moderne astrologi her til lands, at et fransk værk er blevet oversat til dansk. Og ikke nok med det; det er første gang, at der er udgivet et værk om arvelighed på dansk. Der blev altså skrevet historie på hele to måder her.

Museum Astrologicum

Choisnards bog ”Arvelighed – i nyt astrologisk lys” udkom altså, før museets forlag var stiftet. Derfor fik Claus Houlberg udvirket, at den kunne udkomme i kommission på hans eget forlag, Haristios. Dette blev altså startskuddet til en perlerække af væsentlige udgivelser. Bogen er nu udsolgt i de 50 eksemplarer, der blev trykt. Bestyrelsen har nu vedtaget, at et nyt oplag på 50 stk. trykkes. Dette har allerede givet et lille overskud på kontoen.

Frem til påsken 2016 har museets forlag udgivet i alt 9 titler efter kun at have eksisteret i ca. 3 år. Vi siger Claus stor tak for den uforlignelige indsats.

Claus skriver endvidere i Sophia nr. 58, at det hurtigt blev klart, at forlaget havde to meget forskellige opgaver. Den ene var at rette blikket bagud mod de klassikere, som enten aldrig var blevet oversat til dansk, eller som var nærmest umulige at skaffe antikvarisk. Den anden opgave gik ud på at generere nye landvindinger inden for dokumentation i astrologisk forskning.

Dette sidste handler om udgivelser i det 21. århundrede. Det blev overvejet at kalde denne serie for millennium-serien, men det blev droppet til for del for ”Ny dokumentation og forskning”.

I julen 2014 udkom Claus Houlbergs bog ”Astrologisk filosofi”, som var udsprunget af en række artikler i museets andet tidsskrift ”Cornelius”. Tonen var dermed slået an til udgivelse af de lidt sværere tilgængelige værker om astrologi, og i 2015 opkøbte museet restoplaget af bogen ”Anvendt Astrologi”. Et nyt eksperiment kom til i 2016 med udgivelsen af Charles E.O. Carters ”Politisk astrologi”. Dette er den første bog på dansk om mundan astrologi.

Den sidste bog, Claus nævner i artiklen, er Ove Rosmons ”Astrologi og symbolik”, som museet ikke havde i sin samling, og som ingen af os nogensinde havde set originaludgaven af. Altså en virkelig raritet. Den lå i en kasse, jeg på et tidspunkt havde købt af en arving til en afdød astrolog, husker ikke hvem. Under oprydning i min kælder kom den frem i lyset, og jeg gav den til Claus, som gjorde store øjne ved synet af sjældenheden, som endda kun var i fotokopi, og endda ikke én af de bedste af

Slettet: Jeg udsender dette fyldige materiale før GF som information, og jeg har aftalt med Leif, at han tager imod valg som referent og oplæser af formandens beretning. Han finder dog oplæsning alt for tung og vil tale frit fra leveren på grundlag af denne skriftlige beretning. Dette har bidraget til at løsne lidt op for min foreningsfobi. Leif har også tidligere udtalt, at man fx kan tage det på gehør med hensyn til fristen for indlevering af forslag til behandling på GF, så længe man ikke stiller medlemmerne dårligere end det, der står i vedtægterne. Tak til Leif for at stille op, og tak til Claus for at stille op som kandidat til dirigentposten.¶

slagsen. Der måtte derfor en gennemgribende nyopsætning til, før den kunne genudgives i efteråret 2014. Derefter fulgte Svenssons bog som nævnt i 2015, og derefter fulgte udgivelserne i 2016. Men det kan I alt sammen læse mere om i Claus ́ fine artikel, hvorfra dette fyldige referat er hentet og lettere bearbejdet.

Claus stod desuden for indkøb og opsætning af glasvitriner til museets udstilling, som i øvrigt gav plads til både samling af av- samlingen og udvidelse af bogsamlingen i X-rummet.

Jeg foreslår, at vi forsøger at være mere opmærksomme på økonomiske aftaler, så vi ikke igen kommer ud for lignende situationer, som med Astrologisk Selskab, hvor vores gensidige aftale ved en forglemmelse ikke blev overholdt, og hvor vi ikke opdagede, at pengene ikke var afregnet. Det opdagede Selskabet selv og gjorde os opmærksomme på det. Nu er der fundet en løsning denne gang, men i lyset af denne sag er det måske en idé, at vi strammer op på arbejdsgangen, hvad angår beslutninger. Principielt vil jeg foreslå, at alle beslutninger bør drøftes i bestyrelsen – det kan vi godt på mail – og så ville den seneste beslutning om at eftergive Astrologisk Selskab betalingen for 2014, men ikke for 2015, være blevet drøftet og besluttet af alle. Beslutningen ville måske ikke være blevet anderledes, men bestyrelsesmedlemmerne ville være blevet hørt og orienteret, før beslutningen var effektueret.

Karl Aage Jensen
formand

 

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1