Oversigt over danske astrologiske tidsskrifter

Links henviser til artikel-oversigter
 

document

magasiner

Magasiner til offentligt salg gennem kiosker og boglader. Udkommer typisk i oplag på tusinder.


TRYKTE
 

OM 1933

Okkultisten 1940-50
-> To verdener 1951-53
-> Psykisk Forum 1954-71

Den nye tid 1955

Stjernerne 1956 –

Astrologisk Oplysning 1965-66 (?)

Occulta 1973-75

Horoskopet 1973-74

Astroiden 1974 (?)

Minerva 1977

Trigon 1981-87

Galaxen 1992-96

Horoskopet 1997 –


DIGITALE


Horoskopet 2010 –

Stjernerne 2013 –

camera

medlemsblade

Medlemsblade udsendes til en begrænset kreds med posten eller via e-mail og udkommer typisk i oplag på hundreder.


TRYKTE

Lysbringeren 1936-76 (?)
-> Lysbringeren 1986

SAFA-nyt 1978-91
-> Vega 1992-99
-> Astrologen 2000-03

Ekliptika 1980-2005 (?)

Ekliptika Fyn 1988-99 (?)

Orions Flamme 1988-95

FIA-nyt 1991-92

Essens 1992-93

Makiwema 1994-95

Vandbæreren 1994-97


DIGITALE

Sophie 2003 –

Astrologikon 2012

art

e-magasiner

eMagasiner (pdf) udsendes gratis til alle via hjemmeside og i oplag på få hundreder. Alle numre er bevaret online.


DIGITALE
 

Astrologi 2002-03

Cornelius 2003-10

Tycho 2007

 

 

E-artikler (uafh.) 2010 –

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1