Forsknings- og videncenter for dansk
m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Bibliotek

Museets bibliotek
The library

Bøger
Books

Museets bogsamling omfatter stort set alle danske udgivelser om astrologi plus en god del engelsksprogede.

Tryk på knapperne herunder for at se bibliografier mv.:
 

Tidsskrifter
Periodica

Museets tidsskriftsamling omfatter stort set alle danske periodica om astrologi - plus en registrering af artiklerne.

Tryk på knappen herunder for at se bibliografierne:
 

Digitale medier
Electronic media

Museets elektroniske samling omfatter stort set alle danske udgivelser på elektroniske medier.

Tryk på knappen herunder for at se oversigten:

 Digital Samling
item1b2a Bog Samling Tidsskrift Samling

Digital web archive

The working field of the museum is all about documentation of astrology as a historic and contemporary fact.

Press the button to take a look at the history of astrology.

The ictionary has definitions af both ancient and modern words. An alphabetic list that is still growing,

Press the button to see the dictionary.

The Library of the museum contains largely any danish book on astrology - plus foreign books

Press the buttons to see the bibiographies etc.

item1b2a1

Reading room

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research adclogo