Forsknings- og videncenter for dansk
m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Bibliotek

Digitale medier
Electronic media

Audio
Sound

Utallige foredrag og radio-udsendelser findes på kassettebånd og CD. De færreste er registreret.

Der er endnu IKKE bibliografi tilgængelig.
 

Video
Film

Et stigende antal video-optagelser af især kurser og foredrag findes nu på DVD eller videobånd.

Der er endnu IKKE bibliografi tilgængelig.

Software
Applications

Computeralderen har siden 1970 avlet en del astrologiske programmer. Heraf et lille, men vitigt antal på dansk.

Der er endnu IKKE bibliografi tilgængelig.
 

 CD audio Software
 Videoteket

Coutless lectures and broadcasts exist on cassette tapes and CD. Only a few are registered.

NO bibliography as yet.

The Computer Age has since 1970 bred a small, but significant number of danish applications.

NO bibliography as yet.

 DVD video
 VHS video
dvdstak1
dvdstak

A rising number of danish video presentations of lectures, courses and seminars are seen.

NO bibliography as yet.

mangebaand
videobaand

CD-ROM
Multimedia

Astrologi bliver fra tid til anden præsenteret i multimedieform. Herunder CD'er med indhold af hjemmesider.

Der er endnu IKKE bibliografi tilgængelig.
 

 CD-ROM

Danish astrology present itself from time to time in CR-ROM form

NO bibliography as yet.

AMFSKsam

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research adclogo