Forsknings- og videncenter for dansk
m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Bibliotek

Tidsskrift-Samling
collection of periodica

Magasiner
Periodica for sale

Magasiner til offentligt salg gennem kiosker og boglader. Udkommer typisk i oplag på tusinder.
 

Medlemsblade
Membership subscriptions

Medlemsblade udsendes til en begrænset kreds med posten eller via e-mail og udkommer typisk i oplag på hundreder.

eMagasiner
Digizines

eMagasiner (pdf) udsendes gratis til alle via hjemmeside og i oplag på få hundreder. Alle numre er bevaret online.

Magazines for sale through kiosks and book stands. Issud as a rule in thousands

Use link to see the bibliography.

Membership subscriptions distributed by post orby email and usually issued in hundreds.

Use link to see the bibliography.

Digizines are issued for free and for all and are published as pdf-files from a website. Usually in just a hundred or so.
Use link to see the bibliography.


TRYKTE
.

Artikler 1990-99

 


TRYKTE
.

OM 1933
.

Okkultisten 1940-50

• To verdener 1951-53
• Psykisk Forum1954-71

.

Den nye tid 1955

.

Stjernerne 1956 >

.

Astrologisk Oplysning
1965-66 (?)

.

Occulta 1973-75

.

Horoskopet 1973-74

.

Astroiden 1974 (?)

.

Minerva 1977

.

Trigon 1981-87

.

Galaxen 1992-96

.

Horoskopet 1997 –>

.


DIGITALE

.
Horoskopet 2010 –>

.

Stjernerne 2013 >


TRYKTE
.

Lysbringeren 1936-76 (?)
• Lysbringeren 1986

.

SAFA-nyt 1978-91
Vega 1992-99

Astrologen 2000-03

.

Ekliptika 1980-2005 (?)

.

Ekliptika Fyn 1988-99 (?)

.

Orions Flamme 1988-95

.

FIA-nyt 1991-92

.

Essens 1992-93

.

Makiwema 1994-95

.

Vandbæreren 1994-97

.


DIGITALE
.

Sophie 2003 –>
.

Astrologikon 2012 –>


DIGITALE
.

Astrologi 2002-03

.

Cornelius 2003-10

.

Tycho 2007

.

Radix 2008

.

E-artikler (uafh.) 2010 ->
 

item1

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research adclogo