Forsknings- og videncenter for dansk
m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Bibliotek

Bogsamling
Book collection

ADC system
Library system

Museet har udviklet et system til emne-katalogisering, specielt tilpasset den astrologiske litteratur.

Tryk på ADC-logoet herover for at se det
 

Fagbøger
Special literature

Museets bogsamling søger at rumme alle danske samt alle gængse udenlandske værker.

Databsen rummer samtlige danske udgivelser - her vist som bibliografier
 

Tabelværker
Tables

Museets bogsamling rummer desuden alle nødvendige tabelværker af astronomisk eller anden art.

Der er endnu ingen bibliografi herover.

Ikke-astrologi
Non-astrology

Museet rummer tillige en del værker om psykologi, filosofi, geografi, astronomi mv.

Der er endnu ingen bibliografi herover.
 

All special litterature in danish are listed in our bibliographies

Press the button to view.

The library has a collection of all necessary tables, astronomical and otherwise.

No bilbliography is available at this time.

The library contains a selection of books on psychology, philosophy, geography, astronomy etc.

No bilbiography is available at this time.

 2010 –>
 2000-09
 1990-99
 1980-89
 1970-79
 1900-69
Books19202009
 1500-1650

The museum has developed at classification system for use in astrological libraries

Press the above logo to learn more about the system.

Bibliografisk statistik over de senste 100 års astrologiske udgivelser på dansk.
(første bog udgivet i 1925)

Number of published astrological material in danish during the last 100 years
(first book published in 1925)

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research adclogo