m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Kultur-astrologisk Samling
Collection of cultural astrology

Kunst (finkultur)
Art

Astrologiens samfundsmæssige og historiske udtryk ses i alle kunstarter (finkultur), både skulptur, maleri, musik og litteratur.

Tryk på knappen for at se mere herom:

Folkekultur
Popuar culture

Utallige og ganske almindelige varer får et 'personligt' astrologisk symbol knyttet til sig og bringer astrologien ud i alle hjørner af samfundet.

Tryk på knappen for at se mere herom:

Fag-kultur
Professional culture

Fagets egen kultur ses i form af dets institutioner, faglige debat og biografier af nutidige astrologer.

Tryk på knappen for at se mere herom:

Overview

 Astrologisk kunst Folkekultur Fagligt Arkiv

The culture of the profession itself is seen by its institutions, its debate and its biographies on contemporary astrologers.

Press the button to see more about astrological humour.

The impact of astrology on society and history are seen in all lines of art - sculpture, painting, music and literature..

Press the button to see more about astrological arts.

Countless ordinary objects gain astrological and 'personal' meening from added symbols - and is thus bringing astrology to all corners of society..

Press the button to see more about astrological merchandizing.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research item1b1a Folkekultur Folkekultur