m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Astrologi som finkultur
Astrological art

Skulptur
Sculpture

Astrologien har helt op til vor tid været en inspirationskilde for billedhuggere.

Se de astrologiske skulpturers udtryk her:

Maleri / grafik
Painting / graphics

Der er astrologiske billeder, som vi kan genfinde overalt i vor kultur helt op til vor tid.

Se de astrologiske motiver i maleri og grafik:

Klassisk musik
Classical music

Astrologiske motiver i klassisk musik er ikke hyppige, men forekommer oftere i nyere tid.

Se oversigten over klassisk musik med astrologisk baggrund:

 Skulpturer Maleri / grafik Astrologisk musik

Astrology has ever been a source of inspiration for sculptors.

Press the button to see how.

Astrological images can be found everywhere in our culture all up to our times.

Press the button to take a look.

Astrology as a motive in classical music is not frequent in history, but has been so in modern times.

Press the button to see a list

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research item1b1a