m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Arkiv for astrologiske hverdagsting

> Brugsgenstande

> Grafisk design

> Humor

> Musik

Brugsgenstande
 

I sidste del af det 20. århundrede er astrologien gået ind som en del af den folkelige kultur. Enhver kender sit stjernetegn. Ikke en avis, ikke et blad kan udkomme uden de uundværlige 'horoskoper' med et par daglige sentenser.

Vi genfinder de astrologiske symboler på et utal af hverdagsting på alle niveauer af samfundslivet. En slags astrologisk merchandizing finder sted i form af tekstiler tørklæder, T-shirts osv., dels i form af brugsgenstande som drikkekrus, smykker etc.

Plakater med astrologisk indhold ses mere og mere sammen med et stigende antal anvendelser af denne symbolik inden for annocering og anden grafisk design. Fænomenet er utvivlsomt et udtryk for, at ethvert barn kender sit stjernetegn idag. Derfor ses også en astrologisk humor vokse frem med vittigheder, tegninger og historier.

Hverdagssprogets ord og vendinger, vi bruger hele tiden, fremviser mange astrologiske spor. De har dybe historiske rødder, men spejler også nutidens interesser.

..

Everyday items
(public culture)

In the latter part of the 20th Centuryastrology has becom a part of our public and everyday culture. Not a newspaper, not a magazine without these horoscope columns.

We find astrological symbols on a variety of objects at all levels of public life. A kind og astrological mercandizing has taken place in shape of teksts, images and symbols on all kinds of textiles. clothings, cups. jewelry etc.

Posters with astrological contents is seen together with an increasing number of adverts and other forms of graphic design. This phenomenon is undoubtedly connected to the fact, that every child knows his or hers Sign nowadays. In line with this we see more and mor astrological humour appearing vith jokes, cartoons and stories.

Eberyday words and phrases that we use all the time shows astrological roots in history and in our present interests

. .

Samlinger

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research