Forsknings- og videncenter for dansk
m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Bibliotek

Danske bøger 1500-1650
[renæssancen]

Forfatter

Titel

Bibl. data

ADC

Wolf, Jens Lauridsen

Diarum Sive Calendarium ecclesiasticum, politicum et oeconomicum perpetuum

1648, København, Jørgen Holst. 682 s. [gennemset af Longomontanus]

Wolf, Jens Lauridsen

Almanak med Prognosticon Astrologicum
 

16?? -1634, København
[den sidste, da Chr.IV i 1634 forbød al udgivelse af prognostica]

Helvaderus, Nicolaus
[Niels Heldvad]

Prognosticon Astrologicon ...
 

1634 Kiøbenghaffn, Henrich Waldkirchs Arffvinge
[den sidste, da Heldvad dør i 1634]

Warenius, Henrik

Almanak for 1595 med Prognosticon

1595 Rostock

Helvaderus, Nicolaus
[Niels Heldvad]

Prognosticon Astrologicon ...
 

1590-1634
[hvert år i hele 44 år udgav Helvad disse populære Prognostica]

Versino, Georgio, Johann Hilten og Lactiano Firmiano

Prognostica eller Prophetie om de farlige forandringer i denne Verden

1585 København. Lorentz Benedicht [ny udg. 1586]

Mense, Nicolaum

Prognosticon Astrologicum fra det år 1572. varendis indtil det 1588.

1573 København, Lorentz Benedicht [4°]

Forfatter

B. Titel [dansk]

Bibl. data

ADC

Helvad, Niels

En smuk ihukommelse om menneskets alder efter de 12 måneder i året afdelt

ca. 1600 [genudg.af Erik Dal. 1960 Odense, Andelsbogtrykkeriet]

Benedicht, Lorenz

En Astronomische bescriffuelse: Hvor udi tilkiende giffues Menniskens Natur oc tilbøielighed

1593 København, Lorentz Benedicht , [8°]

Flemløse, Peder J.
 

En elementisk og jordisk Astrologia om lufftens Forandring

1591 København. Tycho Brahes tryk

Georgium Christo-phorum Dibvadium
[Jørgen Dybvad]

En nyttig Underuissning om den Comet, som dette Aar 1577 in Novembrij først haffuer ladet sig see
[Om Kometers Betydning som Jærtegn i Fordums Dage. Titel på genoptryk 1922]

1578 København. Lorentz Benedicht

Brahe, Tycho
[Tyge Brahe]

Om kometen 1577

1578 Uraniborg manuskript
[først udgivet 1986]
 

[ukendt]

En Dansk Planetbock ther udi förmellis om de 7 planeters och 12 thekens natur og Complex

1568 København. 64 sider
[genudg. 1686, 1710, 1834 og 1849]

Forfatter

C. Titel [latin]

Bibl. data

ADC

Longomontanus, Christen

Disputationes quatuor Astrologicae

1622 Hafniæ [København]
 

Brahei, Tychonis
[Tyge Brahe]

Oratio de disciplinis mathematicis
[Tychonis Brahei de Disciplinis Malhematicis, oratio publice recitata in Academia Haffniensi anno 1574]

1610 Hafniæ [København], Waldkirsch. Studio & oprera Conradi Aslaci Bergensis [Cort Aslaksen]
 

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Tractatus astrologicus de genetliacorum thematum judiciis, pro singulis nati accidentibus Ex vetustis et optimis quibusque auctoribus industria.

1593 Francofurti, producis Cimbrici collectus [8 vo. 384 pp]

Finckius, Thomas
[Thomas Finck]

Horoscopographia, sive de inveniendo stellarum situ Astrologia.

1591, Slesvici [Slesvig], Sumptibus Ranzovianis typis Nicolai Wegener
4 to. Tertio Ed. [8°, 320 pp]

Cimbrum, Eliam Olai
[Morsing, Elias Olsen]

Diarium astrologicum et metheorologicum anni a nato Christo 1586 et De cometa quodam rotundo omnique cauda destituto.

1586 [Hven] : Excusum in officina Uraniburgica
 

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Horoscopographia, continens fabricam cardinum coelestium ad quodvis datum tempus et viam deductionis Ptolemaicam

1585 Strassbourg

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Catalogus Imperatorum, regum ac virorum illustrium, qui artem astrologicam amarunt.

1584 Leipziæ [Leipzig]
Secundo Ed. [4to]

Ranzovius, Henricus
[Henrik Rantzau]

Catalogus Imperatorum regum ac Principum qui Astrologicam

1580 Antwerp
 

Brahe, Tycho
[Tyge Brahe]

De Stella Nova
[De nova et nullius aevi prius visa stella ... anni 1572]

1573 København, Lorentz Benedicht
 

Pratensis, Iohannes Philippus

Prognosticon Astrologicum super Revolutiones Planetarum Syzygias ad annum 1566

1566 Ad Magistratum Laurentium Bartholinum, Episcopum Aarhusiensem. Lorentz Benedicht

Opdateret 29/02/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research 2020 –> Fiktion 2010 –19 1500-1650 1900-69 1990-99 2000-09 1970-79 1980-89 adclogo