m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Amfora-princippet
the principle of Amphora

amforaprincip

Fag og fænomen

 

Endnu findes ingen akademisk standard for afgrænsning af den astrologiske emnekreds. Hermed et forslag til at imødekomme dette behov.

ADC står for Astrology Decimal Classifikation. Det er opbygget efter AMFORA-princippet, og heri defineres to distinkte hovedgrupper for astrologisk dokumentation, hver med deres underområder.

AMFORA *) princippet ejer - for at blive i metaforen - to hanke, dvs. både faget og fænomenet astrologi.

 

 

 

 

 

 

*) AMFORA er en forkortelse for Astrologisk Museums FORsknings Arkiv

item4

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research