m1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Udstillinger - Horoskop - Vedtægter - Bestyrelse - Funktioner - Medlemskab - Astroshop dankortlogo1

Museets fire søjler
The four pillars of the museum

1. Tjenester
Services

Den første søjle er den største og den vigtigste: At gøre museets viden tilgængelig for studerende og offentlighed.

Benyt menuen 'Tjenester'

The first pillar is the larger one and the most important: Making the museums knowledge available to students and to the public.

Use the menu item 'Services'
 

2. Bibliotek
Library

Den anden søjle er også stor, for astrologi er overvejende et fag, der studeres i bøger, tidsskrifter og medier.

Benyt menuen 'Bibliotek'

The second pillar is large too, as astrology is to be studied in books, magazines and other media.

Use the menu item 'Library'
 

item1b2a1a3

3. Samlinger
Collections

Den tredje søjle fylder mindre, men vokser stadig i omfang, for astrologi er blevet en del af vores kultur.

Benyt menuen 'Samlinger'
 

The third pillar has less volume but is growing rapidly as astrology has become part of our culture in art, merchandize etc.

Use the menu item 'Collections'
 

item1b2a1a2

4. Forskning
Research

Den fjerde søjle er lille, men ikke den mindst vigtige: Dokumentation, som stilles til rådighed for forskning.

Benyt menuen 'Forskning'
 

The fiourth pillar is comparatively small but not the least important: Documentation made available to research.

Use the menu item 'Research'
 

item1b2a1a

Opdateret 29/06/2017 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo4x1 m1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research   item1b1a1a1c item1b2a1a3 item1b1a1a1b item1b2a1a2 item1b1a1a1 item1b2a1a