m1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Udstillinger - Horoskop - Vedtægter - Bestyrelse - Funktioner - Medlemskab - Astroshop dankortlogo1

item58

Museets mange funktioner
The functions of the museum


OFFENTLIG SERVICE
 


Hjemmeside


Aktiviteter
 


Lokaler


Info-tjeneste

Spørgsmål og svar

Ordbog

Bibliografier

Tidslinier

Søgefunktion


..


Udstillinger

Forelæsninger

Kurser

'Sophie' info-brev


Auditorium

Udstilling

Læsesal

Udlån


MUSEETS KERNE
 


Forening


Samlinger
 


Bibliotek
 


Medlemskab

Vedtægter

Formål & horoskop

Bestyrelse & stab


Effektsamling

Biografisk samling

Kultursamling
Akkvisition

Katalogisering

 


Bøger

Tidsskrifter

Avisartikler

Multimedia

Links
.


FORSKNINGS ARKIV
 


Dansk
 


Dokumentation
 


Internationalt
 


Dansk forskning

Tidsskriftet 'Cornelius'

Horoskopdata Arkiv

Korrektions Arkiv


ASMUS database

AMFORA

Resumering
...


Int. forskning

Gauquelinia

Akademiske artikler

Akademiske bøger
Klassificering

'Tycho' quarterly

The functions of the museum

.

Through the first few years of exsitence there has been a plan for developing the museum functions.

Here is shown the areas of activity that the staff is labouring to establish and maintain.

ENGLISH VERSION


PUBLIC SERVICE
 


Home page


Activities
 


Premises


Info-service

FAQ

Dictionary

Bibliographies

Time lines

Search function


..


Exhibitions

Lectures

Courses

Infoletter 'Sophie'


Auditorium

Exhibition area

Reading roomMUSEUM CORE
 


Association


Collections
 


Library
 


Membership

Articles

Purpose & chart

Board & staff


Effects

Biografica

Culture & arts

Acquisition

Catalogueing


Books

Periodica

Newspaper articles

Multimedia

Links
.


RESEARCH ARCHIVE
 


Danish
 


Documentation
 


International
 


Danish research

Horoscope Archive

Corrections Archive

'Cornelius' quarterly


..


ASMUS data base

AMFORA

Abstracts service
...


Int. research

Gauquelinia

Academic papers

Academic books

Classification
'Tycho' quarterly

.

Opdateret 29/06/2017 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo4x1 m1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research