Forsknings- og videncenter for dansk
iStocksoejlefoedder1a1

Opdateret 29/06/2017

 Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Foredrag - Debat - Udstillinger - Horoskop - Vedtægter - Bestyrelse - Funktioner - Medlemskab

Forårets foredrag og kurser
Lectures and courses at the museum this fall

Foredragsarkiv:.. Forår 08 .|. Efterår 08 .|. Forår 09

Søndag, 24. januar

Astrologiens historie – i Vesten

Tilmeld dig her

T E M A D

Varighed 5 UV-timer
(à 60 min)

Kl. 10-16

Pris for Akademiets studerende og for medlemmer af Museet:
100 kr

Alla andre: 600 kr

verdenblaa

Historie — og fag

På nogle studerende kan astrologiens historie virke temmelig uoverskuelig og uinteressant.

Formålet med denne temadag er at danne et brugbart overblik, så historien kan ses som vore faglige rødder - og ikke blot som noget støvet og fjernt fra gamle dage.

Ofte bliver astrologiens historie brugt som argument for astrologiens effektivitet - for når den har overlevet så længe, så 'må der jo være noget om snakken', siger man. Denne dag går et skridt videre, for vi vil se nærmere på præcis HVOR astrologien opstod i Vesten - og hvordan.

 

Tidslinien

Undervejs vil vi berøre nogle kontroversielle historiske emner, såsom oprindelsen for den indiske astrologi - samt hvor den persiske astrologi forsvandt hen.

Dernæst vil vi tegne en brugbar tidslinie med de relativt få hovedperioder, der har været. Perioderne vil vi beskrive nærmere sammen med de få store navne, der har været bannerførere for astrologien.

Clausjuni09a

Underviser :
Claus Houlberg

Fast lærer på Astrologisk Akademi og leder af museets forskningsarkiv

Astrologi som videnskab

SØNdag, 7. februar

Tilmeld dig her

T E M A D

Varighed 5 UV-timer
(à 60 min)

Kl. 10-16

Pris for Akademiets studerende og for medlemmer af Museet:
100 kr

Alla andre: 600 kr

Fagets definition

Der har i tidens løb verseret meget sludder omkring astrologi som videnskab. Denne temadag handler om at få sat begreberne på plads samt få det historiske perspektiv med.

Men hvordan defineres et fag som 'videnskab' eller ej. Og hvad mener man med 'astrologi', når vi skal have det hele med? Og hvordan forsker man egentlig? Og hvad er forskellen på en pseudo-videnskab og en proto-videnskab? Og hvem afgør dette - er det hele bare snob-værdi?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret og belyst på denne dag.

 

Proto-videnskab

Først og fremmest kan astrologi drives som videnskab på to helt forskellige måder.

Dels som en historisk undersøgelse af faget som samfunds-fænomen med biografier af de udøvende samt beskrivelse af tendenser og skoler. Dels som forskning i fagets teknikker, metoder og anvendelser. Så hvornår gør man hvad - og hvor længe har der egentlig eksisteret forskning i astrologi? Hvem var pionererne?

Før årtusindskiftet var astrologi ikke et fag på universiteterne, som det engang var tilbage i renæssancens Europa. Dette har nu ændret sig - bl.a. på en snes indiske universiteter.

Vestens universiteter med astrologi er kun få. Der er Kepler College i USA og University of Wales i England som centre for forskning og undervisning på akademisk niveau, men meget få andre endnu.

Clausjuni09

Underviser :
Claus Houlberg

Fast lærer på Astrologisk Akademi og leder af museets forskningsarkiv

m2
Establ. 1999 AM2logo4x4a1a iStocksoejlefoedder1a1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research