TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Horoskop - Vedtægter - Bestyrelse - Funktioner - Medlemskab - Astroshop dankortlogo1 - SØG

Adresse  ASTROLOGISK MUSEUM c/o AstrologiHuset Teglværksgade

MUSEUM ASTROLOGICUM BØGER
klik på et billede for at læse mere

Klassiker Biblioteket
Arvelighed2front
AstroSymbolikfront1 AstroVidenskabfront1 PolAstrofront2
item7
Sven F F Svensson Charles E O Carter
Paul Choisnard Ove Rosmon
AstroEvangfront2 Ernringfront4
infotjeneste
Robert Jansky
Ove Rosmon
dida
Ny dokumentation og forskning
AstroFilosofifront1 Astroidehistfront9 Skabelsefront6
Claus Houlberg Kurt Langeskov
Praktikafront anvendtastrologi8
Karen Boesen (ed) Lillian Jensen (ed)
Jakob Kortbæk
PhD-library
Signsfront6
Kirstine Munk
Astrologisk Museum modtager astrologibøger
Astrologisk Museum modtager året rundt books item11x
Procedure for DONATIONER til

Opdateret 27/09/2016 - ret til ændringer forbeholdes

 To-sproget bi-lingual pages (mostly)
AM2logo4x1 m1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research Arvelighed2front AstroSymbolikfront1 PolAstrofront2 Sophie59front infotjeneste dida AstroFilosofifront1 DanAstroHist1a Astroidehistfront9 Skabelsefront6 Praktikafront ChrBorupboglille1 anvendtastrologi8